პარტნიორები

GPMA მიზანია მაქსიმალურად ითანამშრომლოს პროფილურ და დაინტერესებულ ორგანიზაციებთან საქართველოში და მსოფლიოში.

Scroll to top